Language: 简体中文 English
Local Organizing Committee

Chair

Prof. Yun Li, Vice President, Nanjing Hydraulic Research Institute

Vice Chairs

Prof. Shiqiang Wu, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Jinhai Zheng, Hohai University

Members

Prof. Qiuwen Chen, Nanjing Hydraulic Research Institute
Hong Chen, Senior Experimenter, Hohai University
Prof. Changsheng Gao, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Tiesheng Guan, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Ya’an Hu, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Junnin Pan, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Feng Sun, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Lingling Wang, Hohai University
Prof. Xiaogang Wang, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Yintang Wang, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Yunfeng Xia, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Shikai Xu, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Guoxiang Xuan, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Dongli Yang, Nanjing Hydraulic Research Institute
Prof. Yuliang Zhu, Hohai University

Secretary-General
Prof. Ya’an Hu, Nanjing HydraulicResearch Institute
Deputy Secretaries-General

Jun Li, Nanjing Hydraulic Research
Institute

Xiaogang Wang, Nanjing Hydraulic ResearchInstitute

Members:
Yanfu Li, Tiantao Zhou, Qianqian Yang, Zhonghua Feng, Xiaodong Wang, Xinghua Xie, Yu Yang, Luchen Zhang, Gensheng Zhao, Shiping Ruan, Ming Zhang, Jinde Gu, Long Zhu, Chao Guo, Ying Jin, Jinxiao Zhao, Jiangyu Dai, Qi Lou, Tie Fu,Cancan Xu, Liushan Tang, Zhen Qin,

COUNTDOWN
  • DAYS
  • HOURS
  • MINUTES
  • SECONDS
Key Dates